Điều khoản sử dụng Rentracks dành cho Đối tác

GUIDE

Khi đăng ký tài khoản là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng Rentracks.
Vui lòng xem chính sách bảo mật tại đây.

Điều khoản sử dụng Rentracks dành cho Đối tác

Đăng ký tài khoản

Bắt buộc

Họ và tên
Tên
Họ
Tên của bạn
Họ của bạn

Bắt buộc

Địa chỉ email
Dành để xác nhận

Bắt buộc

Ngày sinh
Năm
Tháng
Ngày

Bắt buộc

Chọn hình thức đăng ký

Bắt buộc

Tên công ty của bạn
Tiếng Anh

Bắt buộc

Ngày thành lập
Năm
Tháng
Ngày

Bắt buộc

Số điện thoại

Không bắt buộc

FAX

Bắt buộc

Địa chỉ

GUIDE

Nếu không có tên tòa nhà thì vui lòng bỏ qua cột "Tên tòa nhà".
Tên tòa nhà
Địa chỉ
Building
Địa chỉ

Bắt buộc

Thông tin ngân hàng
Tên ngân hàng
Tên chi nhánh

Bắt buộc

Loại tài khoản ngân hàng

Bắt buộc

Account No. / Số tài khoản ngân hàng

Bắt buộc

Tên chủ tài khoản

Không bắt buộc

Sử dụng trang web
Tên trang web
URL trang web

Bắt buộc

Chọn có hay không sử dụng mạng xã hội

Bắt buộc

Loại mạng xã hội
URL
Số lượng người theo dõi
URL
Số lượng người theo dõi
URL
Số lượng người theo dõi
URL
Số lượng người đăng ký kênh

Không bắt buộc

Sản phẩm mà bạn muốn hợp tác

Rentracks Privacy Policy