Điều khoản sử dụng Rentracks dành cho Nhà cung cấp

GUIDE

Khi đăng ký tài khoản là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng Rentracks.
Vui lòng xem chính sách bảo mật tại đây.

Điều khoản sử dụng Rentracks dành cho Nhà cung cấp

Application Form

Bắt buộc

Tên công ty của bạn
Tiếng Anh

Bắt buộc

Họ tên người đại diện
Tên
Họ
Tên của bạn
Họ của bạn

Bắt buộc

Tên bộ phận liên hệ

Bắt buộc

Họ tên của người liên hệ
Tên
Họ
Tên của bạn
Họ của bạn

Bắt buộc

Địa chỉ email
Dành để xác nhận

Bắt buộc

Số điện thoại

Không bắt buộc

FAX

Bắt buộc

Địa chỉ

GUIDE

Nếu không có tên tòa nhà thì vui lòng bỏ qua cột "Tên tòa nhà".
Tên tòa nhà
Địa chỉ
Building
Địa chỉ

Không bắt buộc

Trang web chính

Bắt buộc

Ngày thành lập
Năm
Tháng
Ngày

Bắt buộc

Số vốn đầu tư
VDN

Bắt buộc

Số lượng nhân viên
Người

Bắt buộc

Thông tin ngân hàng
Tên ngân hàng
Tên chi nhánh

Bắt buộc

Loại tài khoản ngân hàng

Bắt buộc

Account No. / Số tài khoản ngân hàng

Bắt buộc

Tên chủ tài khoản

Bắt buộc

Chọn tháng quyết toán

Rentracks Privacy Policy